วิธีการคุมกำเนิด

คุมกำเนิด

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. การคุมกำเนิดแบบถาวร คือ การทำหมันเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีบุตรเพียงพอแล้ว การคุมกำเนิด

วิธีนี้มีผลดี คือ เป็นการคุมกำเนิดถาวร ปลอดภัย ไม่มีฤทธิ์ของฮอร์โมน ไม่มีผลต่อสุขภาพหรือสมรรถภาพทางเพศ

การทำหมันหญิง คือ การผูกและตัดท่อนำไข่ทั้งสองข้าง สามารถทำได้ตั้งแต่หลังคลอดใหม่ๆ เรียกว่า การทำหมันเปียก และถ้าทำหมันในช่วงที่พ้นระยะหลังคลอดไปแล้ว เรียกว่า การทำหมันแห้ง        

การทำหมันชาย คือ การผูกและตัดท่อนำเชื้อทั้งสองข้างในถุงอัณฑะ สามารถทำได้ตลอดเวลา ไม่ต้องนอนพักในโรงพยาบาล           

2.   การคุมกำเนิดชั่วคราว ได้แก่ การกินยาคุมกำเนิด ฉีดยาคุมกำเนิด ใส่ห่วงคุมกำเนิด ฝังยาคุมกำเนิด แปะแผ่นยาคุมกำเนิด ใส่ถุงยางอนามัย การนับวัน การหลั่งภายนอก เป็นต้น          

ยากินคุมกำเนิด มีอยู่ 3 แบบ คือ 

1. ยากินคุมกำเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือยากินคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน 

2. ยากินคุมกำเนิด แบบที่มีฮอร์โมนเดี่ยว 

3. ยากินคุมกำเนิด แบบที่มีฮอร์โมนรวม ซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันมากที่สุด

ยากินคุมกำเนิดอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคุมกำเนิดในระยะยาว เพราะต้องรับประทานทุกวันจึงมีโอกาสที่จะลืมรับประทานได้ สำหรับสตรีที่ต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมอาจไม่เหมาะ 

ป้ายกำกับ:

Related Post

ของใช้ทารกแรกเกิด

ของใช้เด็กแรกเกิด

สิ่งสำคัญที่คุณแม่ๆ ลืมไม่ได้เมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ ... <a title="ของใช้เด็กแรกเกิด"

ทารกแรกเกิด

ทารกแรกเกิด

ในเด็ก หรือ ทารกแรกเกิด จะมีเลือดของแม่และไขมันเคลือบอย ...

การตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์

อาการที่บอกว่าคุณตั้งครรภ์ ประจำเดือนขาด ถ้าประจำเดือนท ... <a